Дистанційне навчання ІІІ-тиждень

Дистанційне навчання з “Інформатики”

Паралель 2-х класів

Теми до вивчення:

 • Завдання прості і складні. Послідовність розв’язування складного завдання. Конструювання.
 • Збереження інформаційних продуктів на пристроях.

Відеоуроки до тем:

Електронний підручник:

Паралель 3-х класів

Теми до вивчення:

 • Текстові редактори. Переміщення в текстовому документі. Виділення частин тексту. 
 • Основні команди редагування. Уведення символів за допомогою клавіатури. Доповнення текстів зображеннями.
 • Таблиці в тексті: орієнтування в клітинках. Доповнення таблиць.

Відеоуроки до тем:

Електронний підручник:

Паралель 4-х класів

Теми до вивчення:

 • Алгоритми з розгалуженням.
 • Створення та виконання алгоритмів з розгалуженням для виконавців у середовищі Scratch.
 • Алгоритми з повторенням.

Відеоуроки до тем:

Електронний підручник:

Паралель 5-х класів

Паралель 5-х класів

Теми до вивчення:

 • Алгоритми з розгалуженням.
 • Складання програм з повтореннями у середовищі Скретч. Практична робота 7.

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 6-х класів

Теми до вивчення:

 • Розв’язування задач з алгоритмічними структурами повторення та розгалуження.
 • Розв’язання задачі методом поділу на підзадачі.

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 7-х класів

Теми до вивчення:

 • Практична робота 8. Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій.
 • Розв’язування компетентнісних задач.

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 8-х класів

Теми до вивчення:

 • Реалізація алгоритмів з графічним відображенням даних  засобами мови програмування.
 • Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних.
 • Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони комірок.

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 9-х класів

Теми до вивчення:

 • Основні поняття комп’ютерної графіки;
 • Векторний графічний редактор;
 • Створення простих векторних зображень;
 • Опрацювання векторних графічних зображень;
 • Створення складених векторних зображень.

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 10-х класів

Теми до вивчення:

 • Анімація в растровому графічному редакторі.
 • Колір. Колористика. Колірний круг. Система Pantone. Колір в рекламі.Створення гармонійних колірних поєднань. Практична робота №4.
 • Символи та образи. Художній образ. Знакові системи. Принципи побудови знаків. Стилістична єдність.
 • Поняття бренду, брендингу. Елементи фірмового стилю. Айдентика.

Відеоуроки до тем:

Електронний підручник:

Паралель 11-х класів

Теми до вивчення:

 • Структура веб-сайтів.  Етапи створення веб-сайтів. Поняття про засоби автоматизованої розробки веб-сайтів.
 • Система керування вмістом сайту. Хостинг. Автоматизоване створення статичної веб-сторінки.
 • Основи веб-дизайну. Практична робота № 15. Автоматизоване створення веб-сайту.
 • Огляд технологій та сервісів Веб 2.0. Веб-спільноти. Вікі технології. Поняття блогу.

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

 • Створення власного сайту, та підтвердження: лист із посиланням на електронну пошту вашого вчителя.

Електронний підручник:

Дистанційне навчання з “Математики”

Паралель 5-х класів

Скоро буде…

Паралель 6-х класів

Скоро буде…

Дистанційне навчання з “Алгебра”

Паралель 7-х класів

Скоро буде…

Паралель 8-х класів

Скоро буде…

Паралель 9-х класів

Скоро буде…

Паралель 10-х класів

Теми до вивчення:

 • Границя функції;
 • Похідна функції.

Виконати вправи:

 • 16.03   П.17  №  17 1 ; 17 3  ; 17 5 ;17 9  ;  17 15 ;   17 17   ; 17 19   ; 17 21
 • 20.03   П.18  №  18 1   ;   18 5  ; 18 7  ; 18  13 ;
 • 23.03   П.19  №  19  3  ;19  5  ; 19   7;  19  9 ; 19  17
 • 27.03   П.20 №   20 1 ;20 3 ;20 5; 20 7; 20 9; 20 13; 20 29; 20 33;  
 • 30 .03  П.20 №  21 7;21 9; 21  15 ;21 17

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 11-х класів

Підготовка до ЗНО:

https://zno.osvita.ua/mathematics/

Дистанційне навчання з “Геометрія”

Паралель 7-х класів

Скоро буде…

Паралель 8-х класів

Скоро буде…

Паралель 9-х класів

Скоро буде…

Паралель 10-х класів

Теми до вивчення:

 • Вектор у просторі;

Виконати вправи:

 • 12.03  П.12   №12.1   ; 12.5    ; 12.7   ; 12.9  ; 12.13 ;
 • 20.03     №12.17; 12.22
 • 26.03   П.13  №  13.1 ; 13.3;  13.5;  13.7;  13.9;
 • 27.03   №  13.11[1;2] ; 13 .15[1] ; 13.17  
 • 13.25   13. 35  13.41[1]
 • 2.04      П.14   №   14.1 ; 14.5;  14.7[1];  14.9 ; 14.13;
 • скал.доб.    № 14.20[1;2]

Відеоуроки до тем:

Вектор у просторі

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 11-х класів

Підготовка до ЗНО:

https://zno.osvita.ua/mathematics/

Дистанційне навчання з “Фізика”

Паралель 7-х класів

Скоро буде…

Паралель 8-х класів

Скоро буде…

Паралель 9-х класів

Скоро буде…

Паралель 10-х класів

Скоро буде…

Паралель 11-х класів

Скоро буде…

Дистанційне навчання з “Хімія”

Паралель 9-х класів

Скоро буде…

Паралель 10-х класів

Скоро буде…

Паралель 11-х класів

Скоро буде…

Дистанційне навчання з “Біології”

Паралель 6-х класів

Скоро буде…

Паралель 7-х класів

Скоро буде…

Паралель 8-х класів

Скоро буде…

Паралель 9-х класів

Скоро буде…

Паралель 10-х класів

Скоро буде…

Паралель 11-х класів

Скоро буде…

Дистанційне навчання з “Основ здоров’я”

Паралель 5-х класів

Скоро буде…

Паралель 6-х класів

Скоро буде…

Паралель 7-х класів

Скоро буде…

Паралель 8-х класів

Скоро буде…

Скоро буде…

Паралель 9-х класів

Скоро буде…

Дистанційне навчання з “Географії”

Паралель 6-х класів

Скоро буде…

Паралель 7-х класів

Скоро буде…

Паралель 8-х класів

Скоро буде…

Паралель 9-х класів

Теми до вивчення:

 • Транспорт, його роль у національній економіці та формуванні світового господарства. Види транспорту, їхні переваги й недоліки.
 • Транспорт світу. Країни, що вирізняються високим рівнем розвитку мережі залізниць й автомобільних шляхів. Найбільші морські порти, їхній вплив на розміщення промисловості. Найбільші судноплавні річки світу. Найбільші аеропорти світу. Міжнародні транспортні коридори.;
 • Транспорт України. Види транспорту.
 • Торгівля як вид послуг. Форми торгівлі. Показники зовнішньої торгівлі. Торгівля в Україні. Обсяги та структура експорту й імпорту товарів та послуг. Чинники концентрації роздрібної торгівлі в населених пунктах, регіонах.

Відеоуроки до тем:

Паралель 10-х класів

Паралель 11-х класів

Скоро буде…

Дистанційне навчання з “Природознавства”

Паралель 5-х класів

Скоро буде…

Дистанційне навчання з “Історії України”

Паралель 5-х класів

Параграф 15.
Написати твір про козаків та заповнити контурну карту “Держава Богдана Хмельницького”.

Паралель 6-х класів

Скоро буде…

Паралель 7-х класів

Скоро буде…

Паралель 8-х класів

Скоро буде…

Паралель 9-х класів

Скоро буде…

Паралель 10-х класів

Скоро буде…

Паралель 11-х класів

Скоро буде…

Дистанційне навчання з “Всесвітньої історії”

Паралель 6-х класів

Скоро буде…

Паралель 7-х класів

Скоро буде…

Паралель 8-х класів

Скоро буде…

Паралель 9-х класів

Скоро буде…

Паралель 10-х класів

Скоро буде…

Паралель 11-х класів

Скоро буде…

Дистанційне навчання з “Української мови”

Паралель 5-х класів

Скоро буде…

Паралель 6-х класів

Тема: Відмінювання дробових і збірних числівників.

Опрацювати § 55 ст. 175.

Виконати вправи 465, 466, 469.

Паралель 7-х класів

Скоро буде…

Паралель 8-х класів

Скоро буде…

Паралель 9-х класів

Скоро буде…

Паралель 10-х класів

Скоро буде…

Паралель 11-х класів

Скоро буде…

Дистанційне навчання з “Англійської мови”

Паралель 5-х класів

Скоро буде…

Паралель 6-х класів

Скоро буде…

Паралель 7-х класів

Скоро буде…

Паралель 8-х класів

Скоро буде…

Паралель 9-х класів

Скоро буде…

Паралель 10-х класів

Скоро буде…

Паралель 11-х класів

Скоро буде…

Дистанційне навчання з “Польської мови”

Паралель 5-х класів

Скоро буде…

Паралель 6-х класів

Скоро буде…

Паралель 7-х класів

Скоро буде…

Паралель 8-х класів

Скоро буде…

Паралель 9-х класів

Скоро буде…

Паралель 10-х класів

Скоро буде…

Паралель 11-х класів

Скоро буде…

Дистанційне навчання з “Української літератури”

Паралель 5-х класів

Скоро буде…

Паралель 6-х класів

Тема: Леся Воронина, «Таємне Товариство боягузів, або Засіб від переляку №9».

Прочитати ст.. 186-200.

Дати відповіді на запитання ст. 200-201.

Паралель 7-х класів

Скоро буде…

Паралель 8-х класів

Скоро буде…

Паралель 9-х класів

Скоро буде…

Паралель 10-х класів

Скоро буде…

Паралель 11-х класів

Скоро буде…

Дистанційне навчання з “Зарубіжної літератури”

Паралель 5-х класів

Скоро буде…

Паралель 6-х класів

Скоро буде…

Паралель 7-х класів

Скоро буде…

Паралель 8-х класів

Скоро буде…

Паралель 9-х класів

Скоро буде…

Паралель 10-х класів

Скоро буде…

Паралель 11-х класів

Скоро буде…

Дистанційне навчання з “Захисту Вітчизни”

Паралель 10-х класів

 •  01.04. – Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій.
 • Підручник «Захист Вітчизни», стор. 183, параграф 40.
 • Контрольні питання – підручник, стор. 189.
 • 02.04. – Класифікація надзвичайних ситуацій. Рівні надзвичайних ситуацій.
 • Підручник «Захист Вітчизни», стор. 189, параграф 41.
 • Контрольні питання – підручник, стор. 192.

Дистанційне навчання з “Образотворче мистецтво”

Паралель 5-х класів

Скоро буде…

Паралель 6-х класів

Скоро буде…

Паралель 7-х класів

Скоро буде…

Дистанційне навчання з “Музичного мистецтва” та “Мистецтва”

Паралель 5-х класів

Скоро буде…

Паралель 6-х класів

Скоро буде…

Паралель 7-х класів

Скоро буде…

Паралель 8-х класів

Скоро буде…

Паралель 10-х класів

Скоро буде…

Дистанційне навчання з “Християнська етика”

Паралель 3-х класів

Завдання на 16.03-30.03

Теми до опрацювання:

 • Наставники в житті людини
 • Вміння слухати і почути

Вивчити 10 Божих заповідей ( Біблія книга «Вихід» розділ 20)

Скласти розповідь про одного із своїх наставників (письмово в зошитах)

Паралель 4-х класів

Скоро буде…

Паралель 5-х класів

Скоро буде…

Паралель 6-х класів

Скоро буде…

Паралель 8-х класів

Скоро буде…

Дистанційне навчання у початковій школі

Паралель 1-х класів

Скоро буде…

Паралель 2-х класів

Скоро буде…

Паралель 3-х класів

Паралель 3-В класів

Математика

             Тема тижня : Ділення в межах 1000       с. 141 – 145

 1. Перевірка множення діленням. Складання і розв’язування задач. Рівняння.

№ 925, 926 – усно

№ 927 – 933 – письмово

 1. Ділення виду 360 : 3. Розв’язування задач, рівнянь.

      № 934, 935 – усно

      № 936 – 942 – письмово

 1. Ділення виду 96 : 16 способом випробування.

№ 943 – усно.

№ 944 – 951 – письмово.

 1. Ділення двоцифрового числа на двоцифрове. Задачі на три дії , пов’язані з порівнянням двох часток.

№ 952 – усно

№ 953 – 959 – письмово.

 

Українська мова

Тема тижня : Дієслово

 1. Загальне поняття про дієслово. Зв’язок дієслова з іменником у реченні.

С.157 – 158 , впр.388 – усно. Впр.389 – 391 – письмово

 1. Вправи на встановлення зв’язку дієслів з іменниками в реченні. С.159 – 160,

             впр.392 – 394 – письмово .

https://www.youtube.com/watch?v=gumUoLehLKA

 

Літературне читання

Тема тижня : Урок позакласного читання

 1. О.Іваненко «Чабан» (уривок з книги «Тарасові шляхи»). Читати, переказувати.

http://chl.kiev.ua/pub/Publication/Show/141

 1. Шарль Перро «Кіт у чоботях». Читати, переказувати

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=461

 

Природознавство

              Тема тижня : Гриби. Бактерії. Віруси.

 1. Гриби – живі організми. Будова грибів. Гриби їстівні та отруйні. Значення гибів для природи.  С.121 – 125, читати, відповідати на питання в кінці параграфа.
 1. Бактерії. Значення бактерій для природи. С. 126 – 127. Читати, відповідати на питання.
 2. Віруси . с.127 – 128 . читати.

Паралель 4-х класів

Математика

Тема тижня : Письмове множення на двоцифрові та трицифрові числа

 1. Повторення множення двоцифрових чисел.

С.147 – 148. № 921, 922 – усно, № 923 – 927 – письмово.

 1. Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями, знаходження дробу від числа за його дробом.

              С. 148 – 149. № 929 – усно, № 928, 930 – 934 – письмово

 1. Множення багатоцифрових чисел на одноцифрові.

              С. 149 – 150, № 935 – 941.

 1. Множення іменованих чисел на одноцифрові числа.

              С. 150 – 151, № 942 – усно, № 943 – 949.

 

                              Українська мова

Тема тижня : Прислівник

 1. Поняття про прислівник як частину мови.

с.184 – 186, впр.396 – 400, правило с.184.

 1. Порівняння прислівників і прикметників.

         С.186 – 188. Правило с.187, 188. Впр.401 – 405.

 1. Прислівники-синоніми,

         с.189 – 191, впр. 406 – 410.

        

                  Літературне читання

Тема тижня : Читаємо у березні

 1. Неля Шейко-Медведєва «Лисиця, що впала з неба»,

С.85 – 99, читати в особах

 

        Природознавство

Тема тижня : Природа України

 1. Водойми України. Природні та штучні. Їх використання й значення.
 2. Практична робота : позначення на контурній карті основних водойм України.
 3. Будова річки. Рівнинні й гірські річки.

С. 128 – 132. Читати, відповідати на питання.

https://www.youtube.com/watch?v=Dy0ZvGBvw9k

               https://www.youtube.com/watch?v=_5JtcjMbW2I

               https://www.youtube.com/watch?v=u4mk7_VMIDQ